Saopštenje

Saopštenje za lica koja su ostvarila pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta po osnovu stočarstva na teritoriji grada Sombora

03.07.2020