Dokumenti

Sistematizacija MZ.pdf
STATUT MZ BEZDAN 2020.pdf
Prva izmena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova MZ - I.pdf
Pravilnik o korišćenju sopstvenog automobila u službene svrhe.pdf
PRAVILNIK O RADU MZ.pdf
PRAVILNIK O JNMV.pdf
POSLOVNIK O RADU 2018.pdf
IZVEŠTAJI MZ GODIŠNJI 2021. .pdf
I izmene i dopune Pravilnika o radu MZ.pdf
GODIŠNJI IZVEŠTAJ MZ BEZDAN 2022..pdf
GODIŠNJI IZVEŠTAJ MZ BEZDAN 2020..pdf
GODIŠNJI IZVEŠTAJ MZ BEZDAN 2019..pdf

Izveštaji

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МЗ БЕЗДАН ЗА 2022. ГОД..jpg
SAVET MZ BEZDAN 2022 - 2026.pdf
Plan JNMV za 2022. godinu.pdf
PLAN I PROGRAM RADA MZ za 2022. godinu.pdf
IZVEŠTAJI MZ GODIŠNJI 2021. .pdf